POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu myśliborskiego do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach Światowego Dnia Bez Papierosa pn.”Nie spal się na starcie” Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu myśliborskiego Ostateczny Termin składania prac mija  15 czerwca 2020 r –  decyduje data wpływ Szczegóły […]

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I- III Wracamy do szkoły.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty. Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i […]

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kierzkowie wraz z uczniami składa serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy Myślibórz za przekazanie laptopów do nauki zdalnej dla uczniów. Szkoła Podstawowa w Kierzkowie otrzymała pomoc w zdalnym nauczaniu w postaci 6 laptopów.Wyposażenie zostało zakupione przez Gminę Myślibórz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Cyfryzacji. Laptopy dotarły do osób, które miały […]

Egzaminy ósmoklasisty

– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się […]

Informacja dot. oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie Pragniemy poinformować, że Rozporządzenie MEN z Deklaracja rodzica oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej dnia 29 kwietnia 20200 r. uchyliło obowiązujące obostrzenia prawne w zakresie całkowitego wyłączenia z funkcjonowania żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dającą możliwość ich uruchomienia od 6 maja br. Wyłączając dni ustawowo wolne oznacza to 3 dni […]