Z przyjemnością informujemy, że nasza placówka dołączyła do inicjatywy „Kultura bezpieczeństwa”, organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Program ten ma na celu rozwijanie świadomości młodych ludzi, przyszłych pracowników oraz pracodawców, w zakresie ich praw i obowiązków na rynku pracy.

W ramach tego programu, uczniowie klas VIII wzięli udział w dwóch specjalistycznych zajęciach edukacyjnych. Kulminacyjnym punktem programu była prelekcja, którą poprowadził przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, Pan Piotr Wawruszczak. Pan Piotr w przystępny i angażujący sposób przedstawił informacje dotyczące specyfiki pracy młodocianych oraz kluczowych aspektów prawnych związanych z pierwszym zatrudnieniem.

Uczestnictwo w programie „Kultura bezpieczeństwa” stanowiło wartościowe doświadczenie edukacyjne, zapewniając naszym uczniom solidne fundamenty do rozpoczęcia świadomej i bezpiecznej ścieżki zawodowej. Składamy serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Wawruszczakowi oraz Pani Ilonie Jastrzębowskiej zaangażowanej w realizację tego programu w naszej szkole.