Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Pragniemy poinformować, że Rozporządzenie MEN z Deklaracja rodzica oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej dnia 29 kwietnia 20200 r. uchyliło obowiązujące obostrzenia prawne w zakresie całkowitego wyłączenia z funkcjonowania żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dającą możliwość ich uruchomienia od 6 maja br.

Wyłączając dni ustawowo wolne oznacza to 3 dni na przygotowanie placówek i ustalenie procedur zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że odpowiednie przygotowanie i wdrożenie tychże wytycznych w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz pracowników placówek wskazuje, iż wstępny możliwy termin częściowego uruchomienia działalności żłobka i przedszkoli mógłby nastąpić nie wcześniej niż w środę 13 maja.

W chwili obecnej trwają intensywne prace nad przygotowaniem jednolitych niezbędnych procedur zapewniających optymalny poziom bezpieczeństwa w tychże placówkach. Po ich opracowaniu przedstawione zostaną do weryfikacji i akceptacji następującym placówkom: Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu, Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

W związku z powyższym prosimy o wstępną deklarację gotowości posyłania Państwa dzieci do żłobka i placówek przedszkolnych po ich ponownym uruchomieniu zgodnie z otrzymanymi wytycznymi (w załączeniu).

W tej trudnej sytuacji pragniemy państwa zapewnić, że w naszych decyzjach i działaniach będziemy się kierować przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem Państwa dzieci.

Deklaracja rodzica oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej.

W podpisie:

Burmistrz Myśliborza i Dyrektorzy Placówek Oświatowo-Wychowawczych Gminy Myślibórz

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne_Przedszkola_GIS_i_MZ
Wytyczne_Przedszkola_GIS_i_MZ