Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu myśliborskiego do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach Światowego Dnia Bez Papierosa pn.”Nie spal się na starcie”

Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu myśliborskiego

Ostateczny Termin składania prac mija  15 czerwca 2020 r –  decyduje data wpływ

Szczegóły w załączeniu:

OGŁOSZENIE

ogłoszenie

REGULAMIN

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z OKAZJI ŚWIATOWEGO BEZ TYTONIU 2020
26 konkurs ŚDBT

załącznik nr 1 zgoda przedstawiciela ustawowego

załącznik nr 2 zgoda uczestnika pełnoletniego

załącznik numer 3- zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej

załącznik numer 4 – zgoda na wykorzystanie wizerunku małoletniego