EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 Termin egzaminu ósmoklasisty: – 16.06.2020 (wtorek) język polski, godz.9.00 (120 min) – 17.06.2020 (środa) matematyka, godz. 9.00 (100 min) – 18.06.2020 (czwartek) język obcy nowożytny,  godz. 9.00 (90 min) Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów będzie wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza […]

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej […]

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu myśliborskiego do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach Światowego Dnia Bez Papierosa pn.”Nie spal się na starcie” Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu myśliborskiego Ostateczny Termin składania prac mija  15 czerwca 2020 r –  decyduje data wpływ Szczegóły […]

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I- III Wracamy do szkoły.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty. Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i […]

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kierzkowie wraz z uczniami składa serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy Myślibórz za przekazanie laptopów do nauki zdalnej dla uczniów. Szkoła Podstawowa w Kierzkowie otrzymała pomoc w zdalnym nauczaniu w postaci 6 laptopów.Wyposażenie zostało zakupione przez Gminę Myślibórz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Cyfryzacji. Laptopy dotarły do osób, które miały […]

Egzaminy ósmoklasisty

– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się […]

Informacja dot. oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie Pragniemy poinformować, że Rozporządzenie MEN z Deklaracja rodzica oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej dnia 29 kwietnia 20200 r. uchyliło obowiązujące obostrzenia prawne w zakresie całkowitego wyłączenia z funkcjonowania żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dającą możliwość ich uruchomienia od 6 maja br. Wyłączając dni ustawowo wolne oznacza to 3 dni […]

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi corocznie obchodzony w dniu 22 kwietnia uważany jest za największe ekologiczne święto świata, które celebrowane jest na świecie od 1970 roku. Organizatorzy zaangażowani w obchody tego dnia pochodzą z ponad 190 krajów na całym świecie i skupieni są w organizacji Earth Day Network z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce tradycje związane z obchodami […]