Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kierzkowie wraz z uczniami

składa serdeczne podziękowania

Panu Burmistrzowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy Myślibórz

za przekazanie laptopów do nauki zdalnej dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Kierzkowie otrzymała pomoc w zdalnym nauczaniu w postaci 6 laptopów.
Wyposażenie zostało zakupione przez Gminę Myślibórz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Cyfryzacji. Laptopy dotarły do osób, które miały problem uczestniczenia w zdalnym nauczaniu z powodu braku komputera. Po zakończeniu zdalnego nauczania komputery powrócą do szkoły.