Termin egzaminu ósmoklasisty:

– 16.06.2020 (wtorek) język polski, godz.9.00 (120 min)

– 17.06.2020 (środa) matematyka, godz. 9.00 (100 min)

– 18.06.2020 (czwartek) język obcy nowożytny,  godz. 9.00 (90 min)

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów będzie wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Dodatkowy  termin egzaminu dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie napiszą testu w  pierwszym terminie, przewidziany jest na 7, 8, 9 lipca 2020 r.

Wyniki egzaminu uczniowie klas ósmych poznają do 31 lipca 2020r. W tym terminie szkoła otrzyma wyniki ósmoklasistów i zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).