Bezpieczne wakacje

1. Korzystaj z kąpieli w miejscach dozwolonych tylko pod opieką dorosłych i ratownika! Nie wskakuj do nieznanych zbiorników wodnych, gdyż może zakończyć się to poważnym urazem ciała.Przebywając nad wodą jesteś częściej narażony na ukąszenia komarów. Komary identyfikują człowieka m.in. po zapachu potu. Dzięki tej wiedzy w pewnym sensie możemy również ochronić się, zmieniając jego woń. […]

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 Termin egzaminu ósmoklasisty: – 16.06.2020 (wtorek) język polski, godz.9.00 (120 min) – 17.06.2020 (środa) matematyka, godz. 9.00 (100 min) – 18.06.2020 (czwartek) język obcy nowożytny,  godz. 9.00 (90 min) Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów będzie wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza […]

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej […]

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZ TYTONIU 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu myśliborskiego do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach Światowego Dnia Bez Papierosa pn.”Nie spal się na starcie” Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu myśliborskiego Ostateczny Termin składania prac mija  15 czerwca 2020 r –  decyduje data wpływ Szczegóły […]

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I- III Wracamy do szkoły.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty. Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i […]

PODZIĘKOWANIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kierzkowie wraz z uczniami składa serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy Myślibórz za przekazanie laptopów do nauki zdalnej dla uczniów. Szkoła Podstawowa w Kierzkowie otrzymała pomoc w zdalnym nauczaniu w postaci 6 laptopów.Wyposażenie zostało zakupione przez Gminę Myślibórz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Cyfryzacji. Laptopy dotarły do osób, które miały […]

Egzaminy ósmoklasisty

– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się […]

Informacja dot. oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie Pragniemy poinformować, że Rozporządzenie MEN z Deklaracja rodzica oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej dnia 29 kwietnia 20200 r. uchyliło obowiązujące obostrzenia prawne w zakresie całkowitego wyłączenia z funkcjonowania żłobków, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dającą możliwość ich uruchomienia od 6 maja br. Wyłączając dni ustawowo wolne oznacza to 3 dni […]