Z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  odbył się uroczysty apel, przygotowany przez klasy I-VIII. Nadzór nad tym przedsięwzięciem sprawowała pani D. Pawłowska. Przygotowany program artystyczny przypominał dzieje Polaków pod zaborami zakończone odzyskaniem niepodległości 11 listopada 1918 r. Uczniowie śpiewali pieśni i recytowali wiersze, które skłoniły nas do refleksji ku takim wartościom jak wolność i własne państwo.