ZARZĄDZENIE NR 23/2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 23/2018/2019 DYREKTORA SZKOŁY IM. JANUSZA KORCZAKA W KIERZKOWIE z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59 […]