Ostatnie dni przyniosły nam szereg zmian w funkcjonowaniu naszej placówki. Z powodu zwiększającego się zagrożenia epidemiologicznego od 17 marca zawiesiliśmy zajęcia stacjonarne, ale już od 22 marca do 11 kwietnia do nauczania zdalnego wróciły wszystkie szkoły w Polsce. 

Co pozostało bez zmian? 

W normalnym, stacjonarnym trybie funkcjonuje oddział przedszkolny. Oczywiście z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. 

Na terenie szkoły będą się również odbywały zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proszę również pamiętać, że istnieje możliwość organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogą realizować takiej nauki u siebie w domu.