Informuję, że w związku z koniecznością podjęcia odpowiednich działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły, po otrzymaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu i zgody organu prowadzącego, od dnia 17 marca do 26 marca, uczniowie i nauczyciele klas I-III naszej szkoły przechodzą w tryb nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zarządzenie nr 3 ws zawieszenia zajęć