Zgodnie z oczekiwaniami nas wszystkich, 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do stacjonarnej nauki. W związku z tym należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania szkoły w czasie pandemii, które przygotowało MEN, MZ i GIS.

Bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych o odpowiedzialne podejście do wszystkich wytycznych, abyśmy mogli bezpiecznie i bez problemów, przetrwać ten trudny dla nas wszystkich okres.

Wytyczne MEN, MZ i GIS