Dyrektor szkoły Pani Urszula Szczech

zwraca się z prośbą o systematyczne sprawdzanie przez rodziców oraz dzieci informacji:

w dzienniku elektronicznym,

na mailu

oraz na innych formach komunikacji z nauczycielami (plaftormy edukacyjne, Messenger itd).

Przypominamy, że od dn. 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. obowiązuje zdalne nauczanie.