PDF Embedder requires a url attribute

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie adres: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kierzkowie

,Kierzków 69 ; 74-300 Myślibórz

  1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marek Powała, tel. 500 264 467, email – szybowski@pgksa.pl

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, jako organu reprezentującego samorząd Miasta i Gminy Myślibórz – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  3. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane będzie Urząd Miasta i Gminy Myślibórz

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

  7. w zakresie, którego nie dotyczą inne przepisy, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.