Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kierzkowie

                                                                                         DZIĘKUJE.

wszystkim uczestnikom zabawy karnawałowej w dniu 26 stycznia 2018 r. za udział i pomoc w zorganizowaniu imprezy

Podziękowania kieruję do nauczycieli pracujących w naszej szkole, którzy zajęli się dekoracją sali i uatrakcyjnili ją wieloma konkursami i wspólną zabawą.

Szczególne podziękowania dla Pana Piotra Kowalewskiego, który wystąpił u nas gościnie i przygotował  oprawę muzyczną,

 Pani Agnieszce Kowalewskiej i  Pani Ewie Rudniak za prowadzenie zabawy karnawałowej,

oraz rodzicom, którzy nie zapomnieli zaprosić św. Mikołaja,  pracownikom obsługi, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji zabawy.