16 Listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku,
z inicjatywy UNESCO.

W naszej szkole również obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji – święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Celem akcji było wzbudzenie refleksji nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy. Uczniowie dowiedzieli się, że tolerancji sprzyja wiedza, otwartość, komunikowanie się
oraz wolność słowa, sumienia i wiary.

Całe spotkanie prowadzone było przez uczniów kl. VI : Elizę Prokosa oraz Dominika Kacperskiego. Uczennica Julia Krauzowicz recytowała wiersz pt. „Podziękowania”
J. Twardowskiego.

Spotkanie odbyło się w dwóch turach dla klas I – III, IV -VIII.

Uczniowie przygotowali prace w formie odrysowanych dłoni ze swoimi imionami, hasłami związanymi z tolerancją oraz plakaty z hasłami o tolerancji, które mogli wspólnie podziwiać.

Głównym punktem spotkania była wystawa zdjęć, która poruszała temat tolerancji. Autorką zdjęć jest p. Marta Szpakowska. Zdjęcia przedstawiają uczestników ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MYŚLIBORZU. Dzięki współpracy
z Kierownikiem Ośrodka p. Magdaleną Bogusz, mogliśmy przedstawić je w naszej szkole.

 

Cele Dnia Tolerancji:

– uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji,

– przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię,

– kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka, a także postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych osób.

– wzmacnianie więzi emocjonalnych, wzajemnego zrozumienia, życzliwości,

– przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów,

– przeciwdziałanie konfliktom w grupie i uczeniem empatii

– integracja naszej małej społeczności uczniowskiej.

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez psychologa szkolnego p. Karolinę Włodarczyk
i pedagoga szkolnego p. Joannę Przepiórkę. Za przygotowanie uczennicy, która recytowała wiersz odpowiedzialna była p. Sandra Tomaszewska, której serdecznie dziękujemy.

 

Dziękujemy również uczniom, którzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości.

 

Karolina Włodarczyk,

psycholog szkolny