19-X-2018r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji DEN. W tym dniu składaliśmy nauczycielom, pracownikom szkoły serdeczne życzenia, ale również w szeregach naszej szkoły powitaliśmy uczniów kl. I. Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania na uczniów naszej szkoły.