Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Rozpoczęła się ona okolicznościowym przemówieniem pani dyrektor Urszuli Bałkowskiej, był to moment wyjątkowy, ponieważ po wielu latach w szkole pojawili się uczniowie aż ośmiu klas. Po uroczystości ogólnej nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami w klasach.