W czasie przedświątecznym biblioteka szkolna z grupą dzieci w ramach zajęć świetlicowych przygotowała scenariusz Jasełek .Pierwszy występ odbył się w trakcie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowym w Myśliborzu w dniu 16-12-2017 r. następny podczas wigilii szkolnej  19-12-2017 r. Na prośbę księdza proboszcza podczas mszy świętej w dniu 06-01-2018 r. wystawiliśmy przedstawienie w Kierzkowie dla mieszkańców tej miejscowości.