27 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole doroczny Gminny Andrzejkowy Turniej Sportowy. Jak zwykle rywalizowali w nim uczniowie klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.

Turniej, jak zwykle, stał na wysokim, wyrównanym poziomie. Zawodnicy do samego końca walczyli o zwycięstwo, a na podium stanęły trzy najlepsze drużyny:

  1. miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu;
  2. miejsce przypadło uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu;
  3. miejsce zajęli zawodnicy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kierzkowie.

Czwarte i piąte miejsce zajęli kolejno uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach.

Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Cieszymy się, że walka przebiegała w duchu zasad fair-play. Wyniki są ważne, ale równie ważny jest wysiłek, jaki wszyscy zawodnicy włożyli w tę sportową rywalizację. Mamy nadzieję, że wszystkie drużyny wyjechały z Kierzkowa usatysfakcjonowane i za rok spotkamy się tutaj znowu – na kolejnym Gminnym Andrzejkowym Turnieju Sportowym.

Dziękujemy organizatorom przygotowanie zawodów i opiekunom wszystkich drużyn za solidne przygotowanie swoich zawodników do naszego turnieju.