13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, odbył się w naszej szkole uroczysty apel, w którym podziękowaliśmy naszym nauczycielom za trud i poświęcenie w wykonywanej przez nich pracy.

Uczniowie naszej szkoły z humorem i z piosenką na ustach uczcili doroczne święto wszystkich nauczycieli.

Jednak najważniejszą częścią tego apelu było pasowanie naszych pierwszoklasistów. W tym roku szkolnym do grona uczniów naszej szkoły przystąpiło ośmioro uśmiechniętych pierwszoklasistów, którzy weszli pewnym krokiem do naszej szkolnej społeczności.

Nauczycielom naszej szkoły serdecznie dziękujemy za ich poświęcenie i ciężką pracę, a pierwszoklasistów witamy serdecznie w murach naszej gościnnej szkoły!